Nabízené metody fyzioterapie

Pasivní pohyb

Používá se u pacientů, kteří nejsou schopni tento pohyb sami, vědomě vykonávat. Zařazuje se do léčebného plánu také po dlouhodobé imobilizaci končetiny. S končetinou psa se manipuluje tak, aby se napodoboval její přirozený pohyb. Pozor! Ačkoliv se z popisu může zdát, že se jedná o jednoduchou a banální metodu, v rukách nezkušeného člověka bez povědomí o anatomii psa je možné způsobit tímto pohybem nemalé problémy a svalová zranění.


Strečink

Strečink můžeme dělit na aktivní a pasivní. Jedná se o velmi účinnou metodu u sportovních psů, pro protažení svalů a přípravu na výkon nebo naopak uklidnění po výkonu. S jeho pomocí zvyšujeme rozsah pohybu jednotlivých kloubů a svalů, které se v jeho okolí nachází. Pomocí strečinku dochází k omezení nežádoucího zkracování šlach.


Masáž

Masáž je terapie měkkých tkání, která využívá různých metod k odstranění svalového napětí a bolesti. Vlivem na svalovou soustavu psa dochází k urychlení regenerace postižené oblasti, odstraňuje psychické napětí, stres a pomáhá prokrvit postiženou oblast. Masáž pomáhá snížit riziko zranění svalů během sportovního výkonu. Je také důležitým aspekt v péči o psího sportovce. Existuje několik druhů masáží (rekondiční, sportovní, rehabilitační).


Mobilizace kloubů

Jedná se o jemnou manuální techniku, která navrací kosti a klouby do fyziologické polohy a uvolňuje vzniklé napětí v jejich okolí. Během této techniky je kladen velký důraz na jemnost, nic se zde neděje násilím a proti vůli psa.


Kineziotaping

Jedná se o podpůrnou metodu pro zlepšení fixace kloubů. Pomocí pásků dochází také k většímu prokrvení postižené oblasti a k odstranění bolesti.


Balanční cvičení

Během tohoto cvičení dochází k zapojení svalových skupin psa – dochází k jejich protažení a posílení. Cviky jsou velmi vhodné k posílení motoriky a zlepšení jeho propriocepce (vnímání vlastního těla). Cvičení je velmi vhodné při nerovnoměrné zátěži, která vzniká například během sportovního výkonu. V pozdější fázi rehabilitačního plánu se zařazuje také u psů po operaci. Zařazuje se také jako součást preventivní péče. Během cvičení na balančních pomůckách dochází k aktivnímu zapojení psa i jeho majitele, díky tomu se prohlubuje jejich vzájemný vztah a cvičení má pozitivní vliv i na psychickou pohodu psa. Cvičení je individuálně přizpůsobeno každému pacientovi a je cíleně zaměřeno na specifické skupiny svalů.


Aktivní cvičení

Jedná se o cvičení, které doplňuje manuální terapii. Během cvičení je pes aktivně zapojen, můžeme díky němu vhodným způsobem opravit pohybový vzorec psa, pomoci při řešení kulhání a efektivně působí při přetěžování jednotlivých částí těla. Do cvičení je aktivně zapojen nejen pes, ale i jeho majitel. Prohlubuje se díky němu jejich vzájemný vztah a v některých chvílích je propojen i s tréninkem psích triků.


#colophon -->