Desatero psího instruktora

BUĎ TEĎ A TADY

Ve chvíli, kdy vstupuješ do prostor na cvičení, zapomeň na práci, starosti, povinnosti. Na světě momentálně teď, na jednu hodinu, není nic jiného než Ty, Tvůj pes a já jako pozorovatel. Veškeré neúspěchy i úspěchy zapomeň, jsme prostě teď a tady.

POKUD NESOUHLASÍŠ, NEDĚLEJ TO

Náplní mojí práce je navrhnout Ti možnosti, jak vyřešit problém, který Tě právě trápí. Pokud ale nesouhlasíš s tím, co navrhuji, máš právo to říct a můj postup neaplikovat. Řešení situace není jen jedno, pokud se Ti to momentální nelíbí, ozvi se.

SVÉHO PSA ZNÁŠ NEJLÉPE SÁM

Ať přijdu s jakoukoliv teorií, co může a nemusí na Tvého psa platit, nejlepším jeho instruktorem jsi Ty sám! Mnohem lépe víš, co na něj platí a co ne. Pokud moje řešení není správné, ozvi se.

TVŮJ PES NENÍ NĚJAKÝ, PROSTĚ JEN JE

Při vstupu do místnosti zkus vypustit myšlenky o tom, že Tvůj pes je agresivní, neposlušný, vyčůraný a další. Momentálně teď to zvíře prostě jen je. Bez předsudků, bez nálepek, bez osočování. Prostě do místnosti vstupuje člověk a jeho pes.

KDYŽ NĚCO NEJDE PODLE PLÁNU, NEZNAMENÁ TO, ŽE TO JDE ŠPATNĚ

Je v pořádku mít vymyšlený plán o tom, jak by se mělo v tréninku postupovat a jak by se mělo chování psa postupně měnit. Pokud to tak ale není, neznamená to hned, že je to špatně. Možná je zapotřebí jej změnit.

NÁTLAK SE MŮŽE ZDÁT RYCHLEJŠÍ, NEMUSÍ MÍT ALE SPRÁVNÝ EFEKT

Nepreferuji staré metody, kdy se pes vyškrcuje nebo do něčeho nutí. Uznávám, že v některých kynologických odvětvích to není na škodu, my ale chceme společně pracovat na domácím společníkovi. Pozitivní metody mohou být zdlouhavé, mají ale své výsledky a úspěchy. Proto u mě čekejte tuto cestu.

DOBRÁ NÁLADA A KLID JE ZÁKLAD

Během výcviku budeme postupovat v klidu a hlavně s dobrou náladou. Veškeré starosti a problémy necháme za hlavou, na plac jdeme s čistou hlavou a hlavně bez jakéhokoliv vzteku na psa nebo na sebe. Chybovat je lidské, umění je se z chyb poučit a umět se jim zasmát.

CHYBA NENÍ VŽDY NA STRANĚ PSA

Důležitou skutečností, kterou je zapotřebí si uvědomit, je fakt, že ne vždy je důvodem problému pes. I proto budeme některé cviky nahrávat a pak si je společně rozebírat. Z vlastních chyb se totiž člověk naučí nejvíc a někdy je ta chyba na straně naší, ne psa.

OPAKOVÁNÍ JE MATKA MODROSTI A POZNÁNÍ

To, že se psovi trik jednou povede, je sice důvod k radosti, neznamená to ale, že jej stoprocentně umí. Proto je zapotřebí neustále cvičení opakovat, opakovat a opakovat. Neočekávejte, že jednou přijdete a odejdete s perfektně vycvičeným psem. Je zapotřebí čas.

POSTUPUJEME POMALU A ZVYŠUJEME POSTUPNĚ

Je zapotřebí mít správně rozvržení postup toho, jak se po malých krocích dostaneme k výsledku. Každý cvik je dobré si rozdělit na menší části a pomalu se blížit k cíli. Důležité je v tomto případě i pracovat s kritérii. Příliš těžká situace totiž psa může přivést do stresu a místo úspěchu dopadnout neúspěchem. Každý neúspěch nás posouvá v naší cestě o krok zpět.

#colophon -->